Rondje Noord-Friesland

Deze vaartocht is onderdeel van een groter rondje via Sneek, Bolsward, Franeker, Bartlehiem, Leeuwarden, Dokkum, Zoutkamp, Visvliet en Eastermar aan het Bergumermeer via Grou terug naar Sneek. Een rondje van om en nabij een week. De routes worden in delen weer gegeven. Dit is deel 6, het laatste deel, van Eastermar aan het Bergumermeer naar Sneek.

Varen met de Canicula - Vaarroute Rondje Noord-Friesland tussen Eastermar en Sneek
Een overzicht van de hele vaarroute door Noord-Friesland

Specs: het is een zeer afwisselende route over De Lits en De Leijen en door het langgerekte Opeinde. Via de Veenhoop komen we in het prachtige natuurgebied De Oude Venen. Je komt op deze route geen obstakels tegen. De diepgang op de Âlde Wei in de Oude Venen is D10. In de route is een alternatieve beschrijving opgenomen, zie verderop in de tekst. De tocht duurt vier tot vijf uur bij een snelheid van 8 tot 9 kilometer per uur.

Van Eastermar aan het Bergumermeer naar Sneek

Eastermar ligt ingeklemd tussen twee meren, het Bergumermeer en De Leien. Er zijn een paar restaurants en een kleine supermarkt. Verder is het dorp bekend als geboorteplaats van topmodel Doutzen Kroes én van de postcodemiljoenen die er begin 2018 terecht kwamen. We gaan over De Leien naar Drachten en De Veenhoop, waar we de Oude Venen binnenvaren. Via Grou en Akkrum gaan we terug naar Sneek.

Varen met de Canicula - Vaarroute van Zoutkamp naar het Bergumermeer
Over De Lits naar De Leien
Tussen Eastermar en Drachten

 

Routebeschrijving: Ga vanuit Eastermar in zuidelijke richting over De Lits en De Leien naar Drachten. Daar stuurboord uit naar De Veenhoop. Opnieuw stuurboord uit de Headamsleat en vervolgens de Fokkesleat in. Je bent in de Oude Venen (Alde Feanen) waar je beslist een tijdje door kunt brengen.

Varen met de Canicula - Vaarroute van het Bergumermeer naar Sneek
Je kunt zomaar een groot schip tegenkomen in de smalle Alde Wei
Nationaal Park De Oude Venen

De Oude Venen of Alde Feanen is een laagveenmoeras van zo’n 2.300 hectare. Het is een afwisselend landschap van meren, petgaten, rietlanden, ruigten, struwelen en moerasbossen. Er komen 450 soorten planten voor en er broeden ruim 100 soorten vogels. Je kunt de boot op veel plekken aanleggen, vooral in het noordelijke deel van de Alde Feanen zijn veel aanmeerplaatsen.

In deze video varen we vanaf het Prinses Margrietkanaal de Âlde Feanen binnen.

Vervolg routebeschrijving: Vaar bakboord uit de Âlde Wei in en ga via de Sytse Maaike (D10) en de Holstmar bakboord uit het Prinses Margrietkanaal op. Steekt jouw boot dieper, vaar dan op de Fokkesleat rechtdoor. De Fokkesleat gaat over in de Lange Sleaten en komt ook uit op het Prinses Margrietkanaal. Voorbij Grou zie je Hotel de Oude Schouw. Daar bakboord uit de Kromme Knilles op richting Akkrum. Stuurboord uit de brug door en de Meinesleat in.

Varen met de Canicula - Vaarroute Rondje Noord-Friesland tussen Eastermar en Sneek
De Meinesleat in Akkrum

Tip: Je kunt deze Canicula-vaarroute uitbreiden met het Rondje Tuffend over de Tjonger. Die voert van Echtenerbrug via Heerenveen, Akkrum en de Langwarder Wielen terug naar Echtenerbrug.

 

Waterpoort

Vervolg vaarroute: Op de Hoarne bakboord uit en volg de boeien door de Terkaplester Puollen naar de brug. Steek het Sneekermeer over in westelijke richting. Je komt uit op de Houkesleat en vervolgens de Simmerak. Bakboord uit en je passeert achtereenvolgens de Oppenhuizerbrug, de Van Harinxmabrug, de Woudvaartsbrug en de Lemmerbrug. De Waterpoort doemt op en je bent aan het eind van het rondje Noord-Friesland.

Varen met de Canicula - Vaarroute van het Bergumermeer naar Sneek
Het kroonjuweel van Sneek: de Waterpoort

Nog een tip: Als je genoeg tijd hebt kun je een uitstapje van om en nabij een week maken. Ga dan in De Veenhoop bakboord door de brug/sluis het Polderhoofdkanaal op. Na Nij Beets en nog een sluis kun je bakboord uit naar Gorredijk en de Turfroute.

Varen met de Canicula - Vaarroute Rondje Noord-Friesland tussen Eastermar en Sneek
De toegang tot het Polderhoofdkanaal. Het vaarseizoen is van 15 mei tot en met 15 september. Bruggen en sluizen worden tussen 9.30 tot 16.30 uur bediend. De vaarsnelheid is maximaal 6 kilometer per uur. Daarmee zijn het vaarseizoen en de bedieningstijden hetzelfde als op de Turfroute.

Aanmeren in Eastermar of in Sneek?

Heb je tips of aanvullingen? We vinden het leuk als je ’n berichtje stuurt!

Marieke, mei 2018