De schippers van de Canicula hebben een passie voor varen én voor al het mooie van Nederland. We laten dat zien in video’s, foto’s en blogs. Laat je inspireren!

Rondje Noord-Friesland

Deze vaartocht is onderdeel van een groter rondje via Sneek, Bolsward, Franeker, Bartlehiem, Leeuwarden, Dokkum, Zoutkamp, Visvliet en Eastermar aan het Bergumermeer via Grou terug naar Sneek. Een rondje van om en nabij een week. De routes worden in delen weer gegeven. Dit is deel 6, het laatste deel. Wil je meer info over de route? Mail dan naar marieke@decanicula.nl

Varen met de Canicula - Vaarroute Rondje Noord-Friesland tussen Eastermar en Sneek
Een overzicht van de hele vaarroute door Noord-Friesland
Specs van Eastermar naar Sneek

Je komt op deze route geen obstakels tegen. De diepgang op de Âlde Wei in de Âlde Feanen is D10. In de route is een alternatieve beschrijving opgenomen, zie verderop in de tekst. De tocht duurt vier tot vijf uur bij een snelheid van 8 tot 9 kilometer per uur. Het is een zeer afwisselende route over De Lits en De Leijen en door het langgerekte Opeinde. Via de Veenhoop komen we in het prachtige natuurgebied De Oude Venen/Âlde Feanen. 

Varen met de Canicula - Vaarroute Rondje Noord-Friesland tussen Eastermar en Sneek
Over De Lits naar De Leien
Tussen Eastermar en Drachten

Routebeschrijving: Ga vanuit Eastermar in zuidelijke richting over De Lits en De Leien naar Drachten. Daar stuurboord uit naar De Veenhoop. Opnieuw stuurboord uit de Headamsleat en vervolgens de Fokkesleat in. Je bent in de Alde Feanen (Oude Venen) waar je beslist een tijdje door kunt brengen.

Varen met de Canicula - Vaarroute Rondje Noord-Friesland tussen Eastermar en Sneek
Je kunt zomaar een groot schip tegenkomen in de smalle Alde Wei
Nationaal Park De Âlde Feanen

De Alde Feanen is een laagveenmoeras van zo’n 2.300 hectare. Het is een afwisselend landschap van meren, petgaten, rietlanden, ruigten, struwelen en moerasbossen. Er komen 450 soorten planten voor en er broeden ruim 100 soorten vogels. Je kunt de boot op veel plekken aanleggen, vooral in het noordelijke deel van de Alde Feanen zijn veel aanmeerplaatsen.

Varen met de Canicula - Vaarroute Rondje Noord-Friesland tussen Eastermar en Sneek
Op veel plekken in de Alde Feanen staan recreatiehuisjes

In deze video varen we vanaf het Prinses Margrietkanaal de Âlde Feanen binnen.

Vervolg routebeschrijving: Vaar bakboord uit de Âlde Wei in en ga via de Sytse Maaike (D10) en de Holstmar bakboord uit het Prinses Margrietkanaal op.

Steekt jouw boot dieper, vaar dan op de Fokkesleat rechtdoor. De Fokkesleat gaat over in de Lange Sleaten en komt ook uit op het Prinses Margrietkanaal.

Voorbij Grou zie je Hotel de Oude Schouw. Daar bakboord uit de Kromme Knilles op richting Akkrum. Stuurboord uit de brug door (vanaf seizoen 2018 gratis) en de Meinesleat in.

Varen met de Canicula - Vaarroute Rondje Noord-Friesland tussen Eastermar en Sneek
De Meinesleat in Akkrum

Tip: Je kunt deze Canicula-vaarroute uitbreiden met het Rondje Tuffend over de Tjonger. Die voert van Echtenerbrug via Heerenveen, Akkrum en de Langwarder Wielen terug naar Echtenerbrug.

Waterpoort

Vervolg vaarroute: Op de Hoarne bakboord uit en volg de boeien door de Terkaplester Puollen naar de brug. Steek het Sneekermeer over in westelijke richting. Je komt uit op de Houkesleat en vervolgens de Simmerak. Bakboord uit en je passeert achtereenvolgens de Oppenhuizerbrug, de Van Harinxmabrug, de Woudvaartsbrug en de Lemmerbrug. De Waterpoort doemt op en je bent aan het eind van het rondje Noord-Friesland.

Varen met de Canicula - Vaarroute Rondje Noord-Friesland tussen Eastermar en Sneek
Het kroonjuweel van Sneek: de Waterpoort

Nog een tip: Als je genoeg tijd hebt kun je een uitstapje van om en nabij een week maken. Ga dan in De Veenhoop bakboord door de brug/sluis het Polderhoofdkanaal op. Na Nij Beets en nog een sluis kun je bakboord uit naar Gorredijk en de Turfroute.

Varen met de Canicula - Vaarroute Rondje Noord-Friesland tussen Eastermar en Sneek
De toegang tot het Polderhoofdkanaal. Het vaarseizoen is van 15 mei tot en met 15 september. Bruggen en sluizen worden tussen 9.30 tot 16.30 uur bediend. De vaarsnelheid is maximaal 6 kilometer per uur. Daarmee zijn het vaarseizoen en de bedieningstijden hetzelfde als op de Turfroute.

Aanmeren in Eastermar of in Sneek?

Meer vaarroutes in Friesland:

Meer vaarroutes in Noord-Nederland:

Vaarroutes in Midden en Zuid-Nederland:

Tip: een geweldige serie voor iedereen die van varen houdt!

Marieke, mei 2018