Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de website. Door de website te gebruiken stem je in met deze disclaimer en privacyverklaring.

Privacyverklaring
Je kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie je bent of enige informatie over jezelf te verschaffen. Er zijn situaties waarbij wij informatie van jou vragen. Dat gaat dan om je e-mailadres, bijvoorbeeld om met je te corresponderen, of om een nieuwsbrief te kunnen versturen. Afgezien van je mailadres verzamelen we geen persoonlijke informatie. Door je e-mailadres te geven via het reactieformulier en door op verzenden te klikken ga je automatisch akkoord met het privacystatement. Je bent zelf verantwoordelijk voor wat je plaatst via het reactieformulier.

Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Je kunt op elk moment verzoeken jouw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Decanicula.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. We adviseren naast de info op de website altijd gebruik te maken van actuele gegevens van bijvoorbeeld de Waterkaarten App en actuele Vaarweginformatie van Rijkswaterstaat.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij decanicula.nl of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan de website decanicula.nl. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door decanicula.nl. Je kunt hiervoor gebruik maken van onderstaand formulier.