De schippers van de Canicula hebben een passie voor varen én voor al het mooie van Nederland. We laten dat zien in video’s, foto’s en blogs. Laat je inspireren!

Vaarroute Rondje Noord-Friesland

Deze vaartocht is onderdeel van de vaarroute Rondje Noord-Friesland. We varen via Sneek, Bolsward, Franeker, Bartlehiem, Leeuwarden, Dokkum, Zoutkamp, Visvliet en Eastermar aan het Bergumermeer via Grou terug naar Sneek. Een rondje van om en nabij een week. De routes worden in delen weer gegeven. Dit is deel 1. Wil je meer info over de route? Mail dan naar marieke@decanicula.nl

Varen met de Canicula - Vaarroute Rondje Noord Friesland van Sneek naar Franeker

Specs van Sneek naar Franeker

De tocht duurt een uurtje of vier. De laagste vaste brug in het traject is 2.35 meter. Denk vooral om de bedieningstijden van de (spoor)bruggen in IJlst.

Varen met de Canicula - Vaarroute Rondje Noord Friesland van Sneek naar Franeker

Starten bij de Waterpoort in Sneek natuurlijk!

Dan over de Geau richting IJlst. Daar stuurboord uit naar de Wimerts/Bolswarderzijlvaart. Let op: je passeert twee bruggen, de tweede is een spoorbrug. Ze zijn beperkt open. 

Varen met de Canicula - Vaarroute Rondje Noord Friesland van Sneek naar Franeker
Gebruiksaanwijzing bruggen IJlst richting Bolsward

Je passeert een zelfbedieningsbrug bij Oosthem. De bedieningsknop zit wat laag, maar de aanwijzingen zijn duidelijk en alles werkt uitstekend. De Bolswarderzijlvaart is een prachtig watertje. Je passeert achtereenvolgend de Abbegeasterketting van 7.8 hoog en de Wolsumerketting van 1.1 hoog. De bediening is vlot. Bij Bolsward stuurboord uit onder de A7 door. In Bolsward kun je stuurboord uit langs de Turfkade liggen.

Die ligt vaak vol en het is er vrij lawaaiig door de naastgelegen snelweg. Een andere optie is bakboord uit door de Blauwpoortsbrug. Je komt voorbij een tankstation waar je met de boot gemakkelijk diesel kunt tanken.

Varen met de Canicula - Vaarroute Rondje Noord Friesland van Sneek naar Franeker
Het tankstation langs de Stoombootkade

Als je de brug door bent stuurboord uit, de ligplaatsen zijn langs het Laag Bolwerk. 

Verder naar Franeker

De laagste vaste brug in dit traject is 2.35 meter hoog. Neem na de Blauwpoortsbrug het kleine witte bruggetje aan bakboord. Deze bruggen worden door dezelfde brugwachter bediend.

Varen met de Canicula - Vaarroute Rondje Noord Friesland van Sneek naar Franeker
Door de brug naar de Wytmarsumer Feart

Als je Bolsward uit bent kom je naast een boerderij een brug tegen die je met een druk op de knop moet bedienen. Het is wat smal allemaal, maar het gaat.

Varen met de Canicula - Vaarroute Rondje Noord Friesland van Sneek naar Franeker

Je passeert Schettens en Witmarsum. Het water heet dan Arumer Feart en gaat naar Arum, langs Achlum en Hitzum. Ter hoogte van een industrieterrein aan bakboord mondt de vaart uit in het Van Harinxmakanaal.

Varen met de Canicula - Vaarroute Rondje Noord Friesland van Sneek naar Franeker
Je komt dwars door Witmarsum…
Stoplicht voor Franeker

Stuurboord uit naar Franeker, je ziet het stadje al liggen. Wij willen vervolgens bakboord uit naar de Zuiderkade, maar een groot stoplicht veroorzaakt verwarring. Om de bocht blijkt de Stationsbrug te liggen en de doorgang is vrij smal, vooral als er binnenvaartschepen langs komen. Netjes blijven wachten dus, totdat het licht op groen staat.

De video van de tocht .

Voor de scherpslijpers onder ons: Natuurlijk voert deze tocht niet alleen door de Arumer Feart, maar ook door de Wytmarsumer Feart. Maar dat past allemaal niet in de titel…

Overnachten in Sneek, Bolsward of Franeker? Klik op de foto’s voor info

We gaan verder naar mooi Leeuwarden!

Varen met de Canicula - Vaarroute Rondje Noord-Friesland tussen Franeker en Leeuwarden

Meer vaarroutes in Friesland:

Meer vaarroutes in Noord-Nederland:

Vaarroutes in Midden en Zuid-Nederland:

Tip: een geweldige serie voor iedereen die van varen houdt!

Update: mei 2018