Deze vaarroute voert van Grou via Wergea door de Âlde Feanen. We varen via de Veenhoop en Goëngahuizen terug naar Grou. Specs: de tocht duurt een uur of vier bij 8 tot 9 kilometer per uur.  De diepgang op de Âlde Wei in de Âlde Feanen is D10. Steekt je boot dieper dan kun je ook voorbij Warten het Prinses Margrietkanaal oversteken en door de Lange Sleaten varen. Bij Earnewâld pak je de route weer op.

Een overzicht van de route
Rondje Grou-Wergea-Alde Feanen-Grou

Routebeschrijving: Start bij het Theehuis, naast watersportcentrum Anja aan de kant van het Pikmar. Vaar richting het noordwesten een klein stukje naar het centrum totdat je aan stuurboord een verwijzingsbord ziet naar de Staande mast-route. Vaar daar in, je bent dan op de Wide Galle. Even verder zie je de beweegbare Gallebrêge.

Grou Earnewald en de Marprinses - De Canicula
Tussen Grou en Wergea komen we de Marprinses uit Earnewald tegen
   
Dwars door Wergea

Vervolg routebeschrijving: Vaar vervolgens onder de Tútsebrêge door, rechtdoor naar Wergea. Daar aangekomen kun je kiezen: stuurboord uit dwars door Wergea of bakboord uit er omheen. Het tochtje door Wergea is alleen voorbehouden aan schepen tot tien meter en smaller dan vier meter.

De Wergeaster Feart tussen 1910 en 1950. Foto: Fries Scheepvaart Museum

Twa Tuorren

De Wergeaster Feart was vroeger een drukke verbinding tussen Leeuwarden en plaatsen als Grou en Sneek. Veel schippers stapten in Wergea van boord voor hun natje en droogje. De plaats was dan ook redelijk welvarend. Dat zie je onder meer terug aan de kerken in dit kleine dorpje, want het zijn maar liefst twee grote: de Sint-Martinuskerk en de voormalige NH-kerk, waarvan de toren majestueus oprijst langs het water. Deze laatste kerk is omgebouwd tot wijkcentrum met de naam ‘de Bidler’, oftewel de bedelaar. Waarom? 

Brêgebidlers

Dat zat zo: binnen een afstand van 100 meter lagen drie bruggen over de Wergeaster Feart. Zowel over water als over land blééf je maar bruggeld betalen. Sindsdien staan de Wergeasters bekend als ‘Brêgebidlers’, ofwel brugbedelaars. Toen het wijkcentrum een naam moest krijgen, kozen de Wergeasters massaal voor ‘de Bidler’.

Popma Gasthuis Wergea - De Canicula
Links het Popma Gasthuis met in de gevel de wapensteen van stichtster Vrouk van Popma en haar man
   
Aanleggen in Wergea

Wil je aanleggen in Wergea? Dat kan bij de passantensteiger van WWS Wergea, meteen aan bakboord aan het begin van het dorpje. Even verderop, waar het water smaller wordt, zie je aan bakboord een opvallend breed huis. Dit is het Popma Gasthuis, speciaal gebouwd voor arme weduwen in het dorp. Ze kregen er vrije inwoning en gratis brandstof. Pas in 1972 vertrok de laatste bewoonster naar een verzorgingstehuis. Sinds die tijd wordt het gebouw verhuurd.

Gemeentebrug

Vervolg routebeschrijving: Aan het eind van het smalle vaartje passeer je de beweegbare gemeentebrug. Om zeker te weten dat je geen brede tegenliggers paseert kun je de brugwachter even bellen: 06-22084110. Ben je om Wergea heen gevaren, dan kom je de beweegbare Palmabrêge tegen. Gewoon recht zo die gaat, na het dorp komt het water weer bij elkaar. In de verte zie je Leeuwarden al liggen. Daar gaan we een andere keer heen, we houden nu in de bocht ter hoogte van Aquaduct Langdeel stuurboord aan richting Warten.

Warten - De Canicula
Over het Wartenster Wiid naar Warten

 

Waterdorp Warten

Het oude dorp is ontstaan aan de oevers van het riviertje Ald Djip en was omringd door poelen en moerassen. Tot het begin van de negentiende eeuw kon je er alleen over het water komen. Wil je meer weten over de historie van Warten, stap dan even van boord en bezoek Museum Warten. Je kunt aanmeren aan de passantenkade bij de brug. Douches en toiletten zijn te vinden bij de kerk.

Warten in het begin van de twintigste eeuw. Foto: Fries Scheepvaart Museum
Âlde Feanen

Vervolg routebeschrijving: Na de twee bruggen in Warten varen we een klein stukje door, tot het Prinses Margrietkanaal. Daar gaan we stuurboord uit en varen via de tweede vaarweg aan bakboord de Âlde Feanen (Oude Venen) binnen. Heb je een sloep, dan kun je hier veel meer kanten uit. Raadpleeg daarvoor de waterkaart. Met onze diepgang van 80 centimeter moeten we ons helaas aan de vaargeulen houden. Vaar rechtdoor het Holstmar over de Skeane Sleat in en vaar vervolgens over de Âlde Wei het Sânemar op.

Tip: Nationaal Park de Âlde Feanen is ideaal om met een sloep te verkennen!

De video van de vaartocht van Grou tot de Âlde Feanen:

Modderige Bol

Vervolg routebeschrijving: Als je stuurboord aan houdt kom je op de Fokkesleat. Wij varen langs jachthaven/camping It Wiid, rechtdoor over de Headamsleat richting de Veenhoop en passeren daar de beweegbare brug. Stuurboord uit over de Grytmansrak, de Goëngahûster Sleat en het vaarwater met de prachtige naam Modderige Bol naar de Janssleat. Let op: in de Goëngahûster Sleat kom je een voetganger/fietsbrug tegen die door de gebruikers bediend wordt.

Wil je naar Earnewâld, bijvoorbeeld naar het Bezoekerscentrum van Nationaal Park De Âlde Feanen, vaar dan vanaf het Sânemar rechtdoor met aan bakboord Hotel Princenhof. Het vaarwater loopt daar dood.

Keersluis Janssleat - De Canicula
De keersluis (W45) in de Janssleat staat ’s zomers altijd open
‘Overstekende’ binnenvaart

Vervolg routebeschrijving: Steek de Peanster Ie over in noordwestelijke richting naar het Pikmar. Volg de vaargeul (denk aan de ‘overstekende’ binnenvaartschepen op het Prinses Margrietkanaal) en je bent weer bij jachthaven Anja in Grou.

 

Tip: Heb je meer tijd dan kun je deze Canicula-vaarroute uitbreiden met het Rondje Tuffend over de Tjonger. Die voert van Echtenerbrug via Heerenveen, Akkrum en de Langwarder Wielen terug naar Echtenerbrug. Pak ‘m op in de Veenhoop.

Aanmeren in de buurt?

Een video van de vaartocht over de Utrechtse Vecht. Om in de stemming te komen!

Heb je tips of aanvullingen? Stuur dan een berichtje

Marieke, mei 2018, update februari 2020