De schippers van de Canicula hebben een passie voor varen én voor al het mooie dat Nederland te bieden heeft. We laten dat zien in video’s, op foto’s en in blogs. Laat je inspireren!

Rondje Grou-Wergea-Alde Feanen-Grou

Deze vaarroute voert van Grou via Wergea door de Âlde Feanen. We varen via de Veenhoop en Goëngahuizen terug naar Grou. Specs: de tocht duurt een uur of vier bij 8 tot 9 kilometer per uur.  De diepgang op de Âlde Wei in de Âlde Feanen is D10. Steekt je boot dieper dan kun je ook voorbij Warten het Prinses Margrietkanaal oversteken en door de Lange Sleaten varen. Bij Earnewâld pak je de route weer op.

Vaarroute Rondje Grou Wergea Alde Feanen - De Canicula
Een overzicht van de vaarroute

Grou

De toren van de Sint-Pieterkerk is het baken van dit levendige watersportdorp. Grou is een leuke plaats met veel gezellige cafe’s, terrasjes en winkeltjes. Het ligt in het hart van het merengebied Pikmeer, Wide Ie en de Alde Feanen. Het Prinses Margrietkanaal loopt er vlak langs. In de zomermaanden is er altijd wat te zien of te doen.

Sint Pieterkerk Grou - De Canicula
De Sint-Pieterkerk in Grou zie je al van verre

Routebeschrijving: Start bij het Theehuis, naast watersportcentrum Anja aan de kant van het Pikmar. Vaar richting het noordwesten een klein stukje naar het centrum totdat je aan stuurboord een verwijzingsbord ziet naar de Staande mast-route. Vaar daar in, je bent dan op de Wide Galle. Even verder zie je de beweegbare Gallebrêge.

Grou Earnewald en de Marprinses - De Canicula
Tussen Grou en Wergea komen we de Marprinses uit Earnewald tegen

Vervolg routebeschrijving: Vaar vervolgens onder de Tútsebrêge door, rechtdoor naar Wergea. Daar aangekomen kun je kiezen: stuurboord uit dwars door Wergea of bakboord uit er omheen. Het tochtje door Wergea is alleen voorbehouden aan schepen tot tien meter en smaller dan vier meter.

De Wergeasterfeart tussen 1910 en 1950 - De Canicula
De Wergeasterfeart tussen 1910 en 1950. Foto: Fries Scheepvaart Museum

Twa Tuorren

De Wergeaster Feart is vroeger een drukke verbinding tussen Leeuwarden en plaatsen als Grou en Sneek. Veel schippers stappen in Wergea van boord voor hun natje en droogje. De plaats is dan ook redelijk welvarend. Dat zie je onder meer terug aan de kerken in dit kleine dorpje, want het zijn maar liefst twee grote: de Sint-Martinuskerk en de voormalige NH-kerk, waarvan de toren majestueus oprijst langs het water. Deze laatste kerk is omgebouwd tot wijkcentrum met de naam ‘de Bidler’, oftewel de bedelaar. Waarom? 

Brêgebidlers

Dat zat zo: binnen een afstand van 100 meter lagen drie bruggen over de Wergeaster Feart. Zowel over water als over land blééf je maar bruggeld betalen. Sindsdien staan de Wergeasters bekend als ‘Brêgebidlers’, ofwel brugbedelaars. Toen het wijkcentrum een naam moest krijgen, kozen de Wergeasters massaal voor ‘de Bidler’.

Popma Gasthuis Wergea - De Canicula
Links het Popma Gasthuis met in de gevel de wapensteen van stichtster Vrouk van Popma en haar man

Als je het typisch Friese waterdorpje binnen vaart zie je aan bakboord een opvallend breed huis. Dit is het Popma Gasthuis, speciaal gebouwd voor arme weduwen in het dorp. Ze kregen er vrije inwoning en gratis brandstof. Pas in 1972 vertrok de laatste bewoonster naar een verzorgingstehuis. Sinds die tijd wordt het gebouw verhuurd.

Wat is er te doen in Wergea:

Meer af aan de passantensteiger van WWS Wergea (meteen aan bakboord bij het binnenvaren van Wergea) en maak een rondwandeling of fietstocht door en rond de plaats. De routes zijn gratis verkrijgbaar bij het Toeristisch Informatiepunt in het brugwachtershokje.

Video van onze doorvaart door Wergea:

Het telefoonnummer van de brugwachter: 06-22084110.

Vervolg routebeschrijving: Halverwege het dorp passeer je de beweegbare gemeentebrug (met het brugwachtershokje). Ga je niet door het dorp maar bakboord uit dan kom je de beweegbare Palmabrêge tegen. Gewoon recht zo die gaat, na het dorp komt het water weer bij elkaar. In de verte zie je Leeuwarden al liggen. Daar gaan we een andere keer heen, we houden nu in de bocht ter hoogte van Aquaduct Langdeel stuurboord aan richting Warten.

Warten - De Canicula
Over het Wartenster Wiid naar Warten

Waterdorp Warten

Het oude dorp is ontstaan aan de oevers van het riviertje het Ald Djip en is dan omringd door poelen en moerassen. Tot het begin van de negentiende eeuw kun je er alleen over het water komen. Pas in 1953 is de weg naar Grou klaar. Wil je meer weten over het leven in zo’n geïsoleerd gebied, stap dan even van boord en bezoek Museum Warten.

Wartena
Warten in het begin van de twintigste eeuw

Je kunt aanmeren aan de passantenkade ten westen van de beweegbare brug. Ook aan de noordkant direct naast de brug en een stukje verder bij de volgende beweegbare brug kun je aanleggen. Douches en toiletten zijn te vinden bij de kerk.

Vervolg routebeschrijving: Na de twee bruggen in Warten varen we een klein stukje door, tot het Prinses Margrietkanaal. Daar gaan we stuurboord uit en varen via de tweede vaarweg aan bakboord de Âlde Feanen binnen. Heb je een sloep, dan kun je hier veel meer kanten uit. Raadpleeg daarvoor de waterkaart. Met onze diepgang van 80 centimeter moeten we ons helaas aan de vaargeulen houden. Vaar rechtdoor de Sytse Maaike Sleat in en vaar vervolgens over de Âlde Wei het Sânemar op.

Een korte video van onze tocht door de Âlde Feanen:

Nationaal Park De Alde Feanen

De Alde Feanen is een laagveenmoeras van zo’n 2.300 hectare. Het is een afwisselend landschap van meren, petgaten, rietlanden, ruigten, struwelen en moerasbossen. Er komen 450 soorten planten voor en er broeden ruim 100 soorten vogels. Je kunt de boot op veel plekken aanleggen, vooral in het noordelijke deel van de Alde Feanen zijn veel aanmeerplaatsen.

Vervolg routebeschrijving: Als je stuurboord aan houdt kom je op de Fokkesleat. Wil je naar Earnewâld, bijvoorbeeld naar het Bezoekerscentrum van Nationaal Park De Âlde Feanen, dan vaar je rechtdoor met aan bakboord Hotel Princenhof. Het vaarwater loopt daar dood. Wij varen stuurboord uit de Fokkesleat in, langs jachthaven/camping It Wiid, rechtdoor over de Headamsleat richting de Veenhoop en passeren daar de beweegbare brug. Stuurboord uit over de Grytmansrak, de Goëngahûster Sleat en Modderige Bol naar de Janssleat.

Keersluis Janssleat - De Canicula
De keersluis (W45) in de Janssleat staat ’s zomers altijd open

Vervolg routebeschrijving: Steek de Peanster Ie over in noordwestelijke richting naar het Pikmar. Volg de vaargeul (denk aan de binnenvaartschepen op het Prinses Margrietkanaal) en je bent weer bij jachthaven Anja in Grou.

Tip: Heb je meer tijd dan kun je deze Canicula-vaarroute uitbreiden met het Rondje Tuffend over de Tjonger. Die voert van Echtenerbrug via Heerenveen, Akkrum en de Langwarder Wielen terug naar Echtenerbrug. Pak ‘m op in de Veenhoop.

Aanmeren in de buurt?

Nog meer vaarroutes bekijken?

In Friesland:

Meer vaarroutes in Noord-Nederland:

Vaarroutes in Midden en Zuid-Nederland:

Tip: een geweldige serie voor iedereen die van varen houdt!

Heb je tips of aanvullingen? Stuur dan een berichtje

Marieke, mei 2018